Výrobní a obchodní stavby

Pro klienty z podnikatelské sféry zpracujeme projekty nových staveb, přístaveb, změnu užívání dle požadavku.

Novostavba skladových hal a administrativní budovy - Chrudim

Pozemek v průmyslové části města, středem prochází nadzemní vedení elekrické energie. Administrativní budova s výstavní halou má tvar šipky, skladové haly jsou v druhé části pozemku. Třída energetické náročnosti budovy A - mimořádně úsporná.

Novostavba administrativní budovy, výrobní haly a pasivního rodinného domu - Trhová Kamenice

Pozemek v průmyslové části města. V části bude vystavěn pasivní rodinný dům, ve zbytku pozemku výrobní hala a dvoupodlažní administrativní budova s výstavní plochou.

Přítavba polyfunkčního domu - Pardubice

Ke stávající budově s prodejní plochou byla přistavěna 3-podlažní hmota s kancelářemi a bytovými jednotkami, nad částí jednopodlažní budovy bylo nastavěno patro.

Novostavba čínského bistra - Pardubice

Jednopodlažní stavba v obchodní zóně. Třída energetické náročnosti budovy B - velmi úsporná.

Přístavba a rekonstrukce fatbalových šaten - Choltice

Rekonstrukce šaten a sociálního zařízení pro fotbalový oddíl, restaurace pro celosezónní užívání. 

Přístavba školícího střediska - Heřmanův Městec

K administrativní budově bude přistavěna hala pro školení zaměstnanců a prezentaci firmy. Navržen je obloukový půdorys - portál s fasádním obkladem orientovaný do frekventované křižovatky. Ze dvora vstup pro klienty a zaměstnance firmy. Zastropení pohledovými přihradovými vazníky.Třída energetické náročnosti budovy C - úsporná.

Přístavba prodejny elektro - Chrudim

Ke stávajícím objektům v průmyslovém areálu bývalé Transporty byla přistavěna prodejna, v druhé etapě její nástavba. Vstup je zvýrazněn portálem

Přístavby a energetika areálu - Zachrašťany

Ke stávajícímu provoznímu areálu byly navrženy přístavby a navržena opatření ke snížení energetické náročnosti celku. 

Přístavba výrobní haly- Hradec Králové

Mezi stávající budovy byla vestavěna ocelová hala opláštěná panely kingspan, prosvětlení ve střešní rovině

Přístavba výrobní haly- Dřenice

Mezi stávající budovy byla vestavěna ocelová hala opláštěná panely kingspan.

Přístavba školky- Morašice

Ve stávajícím objektu venkovské školy byla zřízena mateřská škola s přistavěnou samostatnou vstupní částí . 

Šatny Přelouč

Novostavba zázemí sportovního klubu.

Zasedací místnost Synthesia a.s.

Vybavení učeben Elektrárny Opatovice a.s.

Vybavení zasedacích místností Elektrárny Opatovice a.s.