Přítavba polyfunkčního domu - Pardubice

Ke stávající budově s prodejní plochou byla přistavěna 3-podlažní hmota s kancelářemi a bytovými jednotkami, nad částí jednopodlažní budovy bylo nastavěno patro.