Individuální projekt rodinného domu - Morašice 1

Rodinný dům byl navržen pro mírně svažitou jižní parcelu. Skládá se ze dvou hmot zastřešených putovými střechami, jednopodlažní hmota obsahuje obytnou část, svrchu je zapuštěná terasa. Dvoupodlažní část obsahuje v přízemí dílnu, v podkroví pokoje.