Nástavba rodinného domu - Dolní Ředice

Celopodsklepený jednopodlažní objekt se stanovou střechou bude nastavěn o plnohodnotné patro zastřešené valbovou střechou. Patro bude uskočeno a obloženo, aby se dosáhlo optického snížení objektu.