Nová zelená úsporám, energetický posudek

Pro dotační program Nová zelená úsporám náš atelier zpracuje kompletní projekt a energetický posudek na snížení energetické náročnosti rodinného nebo bytového domu.


Dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky ZELENÁ ÚSPORÁM i NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM administrovaný Státním fondem životního prostředí České republiky poskytuje na projektovou přípravu staveb také finanční podporu.


V první vlně programu Zelená úsporám v období duben 2009 až říjen 2010 bylo naší firmou zpracováno a rozpracováno téměr 200 posudků k úspoře energie na vytápění stávajících staveb. Klienti odměněni finanční dotací tak již mohli porovnat teoretický výpočet úspory energie na vytápění s reálným účtem za energie v topném období.


Ve druhé vlně programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, která odstartovala v srpnu 2013, je rovněž projektová příprava finančně podporována a je zaměřena především ke kompletním realizacím zateplení obálky budovy, výměny topného zdroje a pořízení účinného řízeného větrání. Čím více investor vloží investic a ušetří víceenergie na vytápění, tím více dostane zpět investovaných finančních prostředků. V tomto ohledu je druhá vlna náročnější a je směřovaná ke komplexnímu zateplení budov. Investor obdrží zpět procentuální část uznatelných nákladů, tj.pro menší objekty výhodnější než Zelená úsporám. Z hlediska odborné přípravy je nutné zpracovat projektovou dokumentaci a energetický posudek, který posoudí úspěšnost daného opatření. Zrealizováno máme přes 300 žádostí v NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.


1.výzva programu Nová zelená úsporám 2013 byla odstartována 12.8.2013 a přijímání žádostí končí 29.11.2013 pro rodinné domy, které byly dokončeny před rokem 2007. k dispozici je 1,0 miliarda Kč.

2.výzva programu Nová zelená úsporám 2014 byla odstartována v dubnu roku 2014 a ukončena 31.12.2014. Byla určena pro rodinné domy za stejných podmínek jako výzva r.2013. K dispozici bylo 1,9 miliardy Kč.

3.výzva programu Nová zelená úsporám 2015 byla započata v květnu roku 2015 a pro rodinné domy se alokace vyčerpala v červenci a znovu pokračuje od podzimu roku 2015 a bude trvat do roku 2021.  Je určena pro rodinné domy, které byly povoleny před r.2007.

Posudky v programu Zelená úsporám:

cca 200 posudků rodinných domů a podnikatelských objektů

Posudky v programu Nová zelená úsporám:

cca 350 posudků - zateplení + výměna topného zdroje+instalace řízeného větrání+instalace solárně-termických kolektorů

20 posudků pro novostavby v pasívním standardu

Cena odborného posudku (projekt+energetické hodnocení) pro rodinný dům běžné velikosti od 25.000Kč bez DPH 
 

Více na www.novazelenausporam.cz


Zavolejte, pomůžeme Vám.

  • Novostavba pasivního rodinného domu - Nová zelená úsporám 2014 - oblast B1
  • Novostavba pasivního rodinného domu - Nová zelená úsporám 2014 - oblast B1
  • Návrh zateplení rodinného domu v programu Zelená úsporám 2010 A2+C1 ,A2 + Nová zelená úsporám 2013 - oblast A2+C4
  • Přestavba a zateplení rodinného domu v programu Nová zelená úsporám 2013 - oblast A2+C1+C3
  • Novostavba pasivního rodinného domu - Nová zelená úsporám 2013 - oblast B1
  • Realizace návrhu zateplení řadového domu v rámci programu Zelená úsporám 2010-A2
  • Návrh zateplení podnikatelského objektu v programu Zelená úsporám 2010 -A1
  • Přístavba a snížení energetické náročnosti rodinného domu - Nová zelená úsporám 2013 - oblast A2+C1+C3